نمایش 9 24 36

برنج ایرانی فجر خوشپخت- ده کیلوگرم

623,000 تومان
* این کالا شامل مرجوعی می‌شود* در صورت وجود هر گونه سوال یا ابهام با شماره 43347041 تماس بگیرید.

برنج ایرانی فجر خوشپخت- یک کیلوگرم

62,300 تومان
* این کالا شامل مرجوعی می‌شود* در صورت وجود هر گونه سوال یا ابهام با شماره 43347041 تماس بگیرید.

برنج نیم دانه ایرانی هاشمی عطری- 10 کیلوگرم

390,000 تومان
* این کالا شامل مرجوعی می‌شود* در صورت وجود هر گونه سوال یا ابهام با شماره 43347041 تماس بگیرید.

برنج نیم دانه ایرانی هاشمی عطری- 1 کیلوگرم

39,000 تومان
* این کالا شامل مرجوعی می‌شود* در صورت وجود هر گونه سوال یا ابهام با شماره 43347041 تماس بگیرید.

برنج دانه کامل ایرانی طارم هاشمی عطری- 10 کیلوگرم

820,000 تومان
* این کالا شامل مرجوعی می‌شود* در صورت وجود هر گونه سوال یا ابهام با شماره 43347041 تماس بگیرید.

برنج عنبربو هخامنش درجه یک- یک کیلوگرم

63,500 تومان
در صورت وجود هر گونه سوال یا ابهام با شماره 43347041 تماس بگیرید. * کالا در صورت باز نشدن پلمپ

برنج سرلاشه ایرانی طارم عطری درجه یک- 10 کیلوگرم

620,000 تومان
* این کالا شامل مرجوعی می‌شود* در صورت وجود هر گونه سوال یا ابهام با شماره 43347041 تماس بگیرید.

برنج سر لاشه ایرانی طارم عطری درجه یک- 1 کیلوگرم

62,000 تومان
* این کالا شامل مرجوعی می‌شود* در صورت وجود هر گونه سوال یا ابهام با شماره 43347041 تماس بگیرید.