نمایش 9 24 36

برنج پاکستانی دانه بلند آلبالو 1121- ده کیلوگرم

580,000 تومان
* این کالا شامل مرجوعی می‌شود* در صورت وجود هر گونه سوال یا ابهام با شماره 42217353 تماس بگیرید.

برنج پاکستانی دانه بلند آلبالو 1121- یک کیلوگرم

58,000 تومان
* این کالا شامل مرجوعی می‌شود* در صورت وجود هر گونه سوال یا ابهام با شماره 42217353 تماس بگیرید.

برنج طارم ممتاز گلستان 4.5 کیلوگرم

553,000 تومان
* این کالا شامل مرجوعی می‌شود* درد. صورت وجود هر گونه سوال یا ابهام با شماره 42217353 تماس بگیرید.

برنج پاکستانی دانه بلند دل بهار 1121- ده کیلوگرم

586,000 تومان
این کالا قابل ارسال به سراسر کشور می‌باشد. * این کالا شامل مرجوعی می‌شود* درد. صورت وجود هر گونه سوال

برنج پاکستانی دانه بلند دل بهار 1121- یک کیلوگرم

58,600 تومان
این کالا قابل ارسال به سراسر کشور می‌باشد. * این کالا شامل مرجوعی می‌شود* درد. صورت وجود هر گونه سوال

برنج نیم دانه ایرانی هاشمی عطری- 5 کیلوگرم

240,000 تومان
* این کالا شامل مرجوعی می‌شود* در صورت وجود هر گونه سوال یا ابهام با شماره 42217353 تماس بگیرید.

برنج ایرانی فجر خوشپخت- ده کیلوگرم

670,000 تومان
* این کالا شامل مرجوعی می‌شود* در صورت وجود هر گونه سوال یا ابهام با شماره 42217353 تماس بگیرید.

برنج ایرانی فجر خوشپخت- یک کیلوگرم

67,500 تومان
* این کالا شامل مرجوعی می‌شود* در صورت وجود هر گونه سوال یا ابهام با شماره 42217353 تماس بگیرید.