نمایش 9 24 36

برنج سرلاشه ایرانی طارم کشت دوم- ده کیلوگرم

760,000 تومان
* این کالا شامل مرجوعی می‌شود* در صورت وجود هر گونه سوال یا ابهام با شماره 42217353 تماس بگیرید.

برنج سرلاشه ایرانی طارم کشت دوم- یک کیلوگرم

76,000 تومان
* این کالا شامل مرجوعی می‌شود* در صورت وجود هر گونه سوال یا ابهام با شماره 42217353 تماس بگیرید.

برنج سرلاشه ایرانی طارم کشت اول کیفیت معمولی- یک کیلوگرم

65,000 تومان
* این کالا شامل مرجوعی می‌شود* در صورت وجود هر گونه سوال یا ابهام با شماره 42217353 تماس بگیرید.

برنج سرلاشه ایرانی طارم کشت اول کیفیت معمولی- 10 کیلوگرم

650,000 تومان
* این کالا شامل مرجوعی می‌شود* در صورت وجود هر گونه سوال یا ابهام با شماره 42217353 تماس بگیرید.

برنج دانه کامل ایرانی طارم هاشمی عطری کشت اول- یک کیلوگرم

102,000 تومان
* این کالا شامل مرجوعی می‌شود* در صورت وجود هر گونه سوال یا ابهام با شماره 42217353 تماس بگیرید.

برنج طارم ممتاز گلستان 4.5 کیلوگرم

553,000 تومان
* این کالا شامل مرجوعی می‌شود* درد. صورت وجود هر گونه سوال یا ابهام با شماره 42217353 تماس بگیرید.

برنج پاکستانی دانه بلند دل بهار 1121- ده کیلوگرم

625,000 تومان
این کالا قابل ارسال به سراسر کشور می‌باشد. * این کالا شامل مرجوعی می‌شود* درد. صورت وجود هر گونه سوال

برنج پاکستانی دانه بلند دل بهار 1121- یک کیلوگرم

62,500 تومان
این کالا قابل ارسال به سراسر کشور می‌باشد. * این کالا شامل مرجوعی می‌شود* درد. صورت وجود هر گونه سوال