به دوصورت می توانید سفارش خود را در فروشگاه اُفق آریا ثبت کنید:روش اول وارد سایت شوید و بعد از ثبت نام و انتخاب محصولات مورد نیاز به صحفه تسویه حساب رفته و در انتها بعد از انتخاب زمان تحویل گرفتن کالا ثبت سفارش را بزنید.