ساعت کاری افق آریا به شرح ذیل می باشد.

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 9 لغایت 17

روزهای جمعه و تعطیلات رسمی کشور تعطیل است.

با تشکر -افق آریا -42217353